กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายพญาสิงค์ (ด้านรัฐศาสตร์)

โดยหน่วยงาน: RHYTHM OF ARTS

ค่ายพญาสิงห์ เจาะลึกค่ายรัฐศาสตร์กับพี่ๆ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ด้านรัฐศาสตร์ 4 มหาลัย WORKSHOP จัดเต็ม/การเตรียมตัวสอบ/พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต พบกันสิงหาคม 2562นี้

สอนโดยทีมพี่ๆ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากคณะ รัฐศาสตร์ จำนวน 4 มหาวิทยาลัย ดังนี้

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สิ่งที่น้องๆ จะได้รับ

  • น้องๆ จะได้เรียนปฏิบัติที่เข้มข้นและสนุกเกี่ยวกับพื้นฐานรัฐศาสตร์ โดยมีโจทย์ปฏิบัติและข้อเขียนให้น้องๆได้ฝึกทำในคลาสเรียน
  • รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ CREATIVE LEARNING เป็นการสอนโดยใช้เกมส์รวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นสื่อกลางทำให้น้องๆ เรียนสนุกและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น เกมส์ทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้น้องๆ ได้เข้าใจเอกต่างๆ ในคณะ อย่างถ่องแท้ เช่น ให้หัวข้อคดี และให้น้องๆ โต้แย้ง (debate) กันเพื่อฝึกฝนการว่าความและเรียนรู้ข้อกฎหมายไปในตัว เป็นต้น
  • น้องๆ จะได้เจาะลึกคณะรัฐศาสตร์ ในแต่ละมหาวิทยาลัยต่างๆ ว่ามีกี่เอก แต่ละเอกแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร
  • รวมไปถึงรูปแบบการสอบเข้าว่ามีการสอบกี่แบบ/ต้องเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์อย่างไร/ต้องเตรียม Portfolio อย่างไรให้น่าสนใจเพื่อพิชิตการสอบ TCAS
  • น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศณียบัตร

สถานที่ :
Rhythm of Arts (CREATIVE SPACE) ซอยอินทามาระ 26/2 ใกล้สถานี MRT สุทธิสาร

สมัครออนไลน์ได้ที่ :
Line @rhythmofarts

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

17 – 18 สิงหาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

25 - 30 คน

สถานที่

Rhythm of ARTS Creative Space

ที่อยู่

1482 ซอยอินทามระ 26/2 (MRT สุทธิสาร) แขวงดินแดง
เขตดินแดง, กรุงเทพฯ 10400 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 3,550 บาท