กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ร่วมเขียนให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์ผ่านโปสการ์ดฮีโร่ RoV

โดยหน่วยงาน: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

กิจกรรมออนไลน์

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

1545