กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรม การประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ

โดยหน่วยงาน: อีซูซุ

โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561

อีซูซุ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ขอเชิญชวนเยาวชนไทยมาร่วมแต่งแต้มความคิดสร้างสรรค์
ในการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ

ในหัวข้อ “เลิก…ลด…ละ…ขยะพลาสติก”  ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น”

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561”  พร้อมประกาศหัวข้อรอบคัดเลือก “เลิก…ลด…ละ…ขยะพลาสติก” ในกิจกรรมประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ เชิญชวนเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศสร้างสรรค์ผลงานเพื่อชิงรางวัล “อีซูซุพาน้อง ๆ ท่องญี่ปุ่น”    พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษามากมาย

โดยโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี 2561 เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งผู้สมัครจะต้องแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน โดยสมาชิกต้องอยู่ระดับการศึกษาและสถานศึกษาเดียวกัน (1 คนสามารถสังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) ส่งผลงานเข้าประกวด-รอบคัดเลือก ในหัวข้อ “เลิก…ลด…ละ…ขยะพลาสติก” โดยทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกในแต่ละระดับจะต้องเข้าสู่การแข่งขันวาดภาพพร้อมกันแบบสด ๆ ในรอบชิงชนะเลิศ  ภายในเวลาจำกัดเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น เพื่อชิงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ได้แก่

  • รางวัล อีซูซุพาน้อง ๆ ท่องญี่ปุ่น  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน  6 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 3 รางวัล (รวม 12 คน)
  • รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา ทีมละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 รางวัล ระดับการศึกษาละ 7 รางวัล (รวม 28 คน)
  • รางวัลพิเศษสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม (1 ทุนต่อ 1 ทีม)

เยาวชนที่สนใจสามารถส่งผลงานตามหัวข้อที่กำหนดลงบนกระดาษขนาด 11 ½ นิ้ว x 16 ½ นิ้ว (A3) ต่อ 1 ผลงาน โดยวาดภาพให้เต็มเนื้อที่กระดาษ พร้อมรูปถ่ายและใบสมัครที่มีตราประทับของทางโรงเรียนและลงชื่อรับรองโดยอาจารย์ประจำโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่มีการพับภาพ มาที่ ฝ่ายสื่อสารการตลาด-เอ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เลขที่ 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซองว่า โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศในศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2966-2127-9 และติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถานศึกษาประจำจังหวัดทุกแห่ง โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ และเว็บไซต์ www.isuzu-tis.com

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

30 ตุลาคม 2018 @ 8:00 am - 13 ธันวาคม 2018 @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศในศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

หมดเขตส่งผลงานวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561

จำนวนคนรับสมัคร

ทั่วประเทศ (ทีมละ 2 คน)

สถานที่

ทั่วประเทศไทย

ที่อยู่

ทั่วประเทศ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น

ช่องทางติดต่อ

02-966-2127-9

หมายเหตุ

-

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม