กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมห้องสมุดสุดหรรษา “ร้อง เล่น เต้น อ่าน ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก”

โดยหน่วยงาน: สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคม เพิ่มทักษะความเป็นผู้นำ ทำให้ลดปัญหาเด็กติดเกมส์ ลดปัญหายาเสพติดในชุมชนและสร้างแกนนำพี่อาสาในการทำกิจกรรมในชุมชน ซึ่งรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สร้างสรรค์ และเข้าถึงง่ายสอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทชุมชนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมนันทนาการ วาดภาพ ระบายสี อ่านนิทาน ทำอาหาร ประดิษฐ์สิ่งของ ปลูกต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมแต่ละครั้งจะแตกต่างกัน

ติดต่อ
  • สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา : 089-145-0033
  • Line : 089-145-0033
  • Facebook : เพจ สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา
  • Email:  kkdloei@gmail.com

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่สองของเดือน เดือนละ 1 ครั้ง

จำนวนคนรับสมัคร

50 คน

สถานที่

ห้องสมุดชุมชน สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา

ที่อยู่

375/1 บ้านพรประเสริฐ ตำบลเอราวัณ
อำเภอเอราวัณ, เลย 42220 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

089-145-0033

หมายเหตุ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย