กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมชวนน้องดูนก ปกป้องห้วยขาแข้ง

โดยหน่วยงาน: เครือข่ายพลเมืองเด็กเมืองพระชนกจักรี

ชวนเด็กเรียนรู้เรื่องการดูนกที่ป่าห้วยขาแข้ง ศึกษาเรื่องราวของนกแต่ละชนิด วาดรูป สร้างงานศิลปะ วาดรูป สร้างงานศิลปะ

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

25 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 30 เมษายน @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

ช่วงเดือน พฤษภาคม 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ที่อยู่

อ.ลานสัก, อุทัยธานี 61160 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

088-545-9300

หมายเหตุ

-