กิจกรรม

Loading กิจกรรม

“PTG” นักศึกษาฝึกงานวิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering)

โดยหน่วยงาน: บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปคุณภาพสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “PT”
รายละเอียดงาน
– จัดทำโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางส่วนงาน
– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรคุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย/หญิง
  2. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Industrial Engineering
  3. มีทัศนคติ พร้อมที่จะเรียนรู้งาน
  4. เริ่มฝึกงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

วิธีการสมัคร
– ส่ง Resume มายัง Email ptgenergy_397@trustmail.jobthai.com

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จำนวนคนรับสมัคร

2 อัตรา

สถานที่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

โทรศัพท์ : 02-168-3377, 02-168-3388 ต่อ 745,746,747,748

หมายเหตุ

เริ่มฝึกงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป