กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรม ปล่อยปลา จังหวัดตาก

โดยหน่วยงาน: หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดตาก

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเครือข่ายเยาวชน เชิญชวนมาทำกิจกรรม “ปล่อยปลา” ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อพัฒนาความรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

23 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 1 เมษายน @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

เม.ย. - พ.ค. 62

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

จังหวัดตาก

ที่อยู่

แผนที่

-

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

064-353-6639 (อาจารย์อำนาจ ทาปิน)

หมายเหตุ

-