กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาสมัคร Safety for my patients อาสาช่วยประคองผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย

โดยหน่วยงาน: ศูนย์อาสาสมัครศิริราช

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาผู้ที่สนใจกิจกรรม อาสาสมัคร “Safety for my patients” จิตอาสาช่วยประคองผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
โดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ เดือน มกราคม – ธันวาคม 2563 (ยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์)ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ หน่วยระงับปวด ตึก 10 ชั้น 1
รับสมัครผู้ที่สนใจเพียงวันละ 2 คนต่อวัน
คุณสมบัติอาสาสมัคร
1. นักเรียนนักศึกษา อายุ 15 – 25 ปี
2. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อ/กระดูก
3. แต่งกายชุดนักเรียน / นักศึกษาเรียบร้อย

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เดือน มกราคม - ธันวาคม 2563

สถานที่

โรงพยาบาลศิริราช

ที่อยู่

2 Thanon Wang Lang, Siri Rat, Bangkok Noi, Bangkok 10700

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

งานกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 02 419 9350 -4