กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง

โดยหน่วยงาน: สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ส่งบุตรหลาน และนักเรียนของท่าน เข้ามาเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในระดับอนุบาล3-ประถมศึกษาปีที่ 3
ในโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “ 10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง”
สนุกกับการฝึกทักษะความปลอดภัย 3 สถานี ( 3 ชั่วโมงต่อรอบ )
  • สถานีที่ 1 The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง (ในบ้าน การเดินทาง ช่วยเหลือคนตกน้ำ บุคคลแปลกหน้า อัคคีภัย)
  • สถานีที่ 2 ปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น
  • สถานีที่ 3 ภารกิจคิดสร้างสรรค์ และ สื่อปลอดภัย
เปิดรับสมัคร!! เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในระดับอนุบาล3 – ประถมศึกษาปีที่ 3

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณศุภรดา เกสร (ออน)
โทร 02 441 0602 – 10 ต่อ 1417 ,092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น

ระยะทำกิจกรรม

สามารถรวมจำนวนนักพิชิตมาได้ 36 คน และสะดวกในวัน-เวลาราชการ สามารถเลือกรอบวันเและเวลาที่สะดวกได้

จำนวนคนรับสมัคร

36 - 45 คน/รอบ

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

02 441 0602 – 10 ต่อ 1417 ,092-4145296

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่าย 350 บาท/คน/รอบ