กิจกรรม

Loading กิจกรรม

SAT Summer Camp 2019 “ซัมเมอร์นี้ มีมากกว่ากีฬา”

โดยหน่วยงาน: การกีฬาแห่งประเทศไทย

กิจกรรม การเรียนการสอน

1.การสอนกีฬาชนิดต่างๆ
2.การสอนกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากกีฬา เช่นเต้น ร้องเพลง และอื่นๆ
**1-2 เด็กจะเลือกเรียนตามความสนใจ

3. กิจกรรม เสริมสร้างทักษะและความสัมพันธ์ จะเป็นกิจกรรมรวม โดยแบ่งเป็น ฐาน ต่างๆ หมุนเวียนกันเข้าฐาน เป็นกิจกรรม walk rally กิจกรรมเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม กิจกรรม acp

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

23 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 31 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น

ระยะทำกิจกรรม

1- 30 เมษายน 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ที่อยู่

แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ, กรุงเทพ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

02-3144678

หมายเหตุ

-

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม