กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการ School Lab Thailand 2019

โดยหน่วยงาน: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ขอเชิญเยาวชนไทย อายุ 15-18 ปี (มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) มานำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับ STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) ภายใน 3 นาที ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรรค์ และสนุกสนาน ชิงทุนการศึกษาและทัศนศึกษาต่างประเทศ มูลค่ากว่า 300,000 บาท เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ วันนี้ – 28 ก.พ. 62 นี้ รีบสมัครกันเข้ามานะครับ Schoollabber คนต่อไปอาจเป็นคุณ
คลิกลิงค์ www.nsm.or.th/schoollabthailand

กิจกรรม

  • ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ วันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 62 สมัครออน์ไลน์ (คลิก)
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก วันที่ 1 เม.ย. 62
  • กำหนดการ SchoolLab Thailand Camp 2019 วันที่ 19-21 เม.ย. 62
  • ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 คน วันที่ 25 เม.ย. 62
  • กำหนดการการนำเสนอรอบชิงชนะเลิศ 10 คน วันที่11 พ.ค. 62

ติดต่อสอบถาม
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1414 – 1416
โทรสาร 0 2577 9990
Email: dechbordee@nsm.or.th

 

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 มกราคม @ 8:00 am - 28 กุมภาพันธ์ @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

19-21 เม.ย. 62

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

1 ม.ค. – 28 ก.พ. 62

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

ทั่วประเทศไทย

ที่อยู่

ทั่วประเทศ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

ชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

ช่องทางติดต่อ

0 2577 9999 ต่อ 1414 - 1416

หมายเหตุ

-