กิจกรรม

Loading กิจกรรม

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

โดยหน่วยงาน: สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเพลิดเพลินไปกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมระดับนานาชาติและเปิดโลกกว้างไปกับหัวข้อหลักในปีนี้ การปฏิวัติด้านอาหาร” เมื่อเรานึกถึงภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม เรามักจะนึกภาพรถยนต์และเมืองที่ขยายตัว ไม่ใช่อาหารบนโต๊ะของเรา แต่ในความจริงนั้น ความต้องการอาหารของเราที่กำลังเพิ่มมากขึ้นตามอัตราการขยายตัวของจำนวนประชากรอาจก่อให้เกิดอันตรายที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของโลกได้

งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “การปฏิวัติทางอาหาร” (The Food Revolution) จัดระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน  –  23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นดีจากนานาชาติ จำนวน 21 เรื่อง จาก 8 ประเทศ ชมฟรี ที่ศูนย์ฉายทั้งกรุงเทพฯ และศูนย์ภูมิภาค ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่งทั่วประเทศ

ผู้สนใจดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://sciencefilm.ipst.ac.th สอบถาม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2109

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 พฤศจิกายน 2018 @ 8:00 am - 23 มกราคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2561

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

ที่อยู่

928 ถนนสุขุมวิท
เขตคลองเตย, กรุงเทพฯ 10110 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

สอบถาม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2109

หมายเหตุ

-