กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรม Science on Ice Workshop

โดยหน่วยงาน: The White Room Enterprise Co., Ltd.

บริษัท เดอะ ไวท์รูม เอนเทอร์ไพรส์ เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ดำเนินการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสร้างสรรค์ (Creative Science Event Organizer) ก่อตั้งและดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 โดยกลุ่มนักเรียน – นักศึกษาที่รักในวิทยาศาสตร์ และต้องการส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างสนุกและมีประสิทธิภาพให่แก่เด็กไทยทุกระดับ

โดยมีกิจกรรม 2 ส่วนหลักด้วยกัน คือส่วนธุรกิจ ที่จะรับจ้างออกแบบและจัดกิจกรรมให้กับองค์กร หน่วยง่านต่างๆ และจัดค่ายแบบเก็บเงินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม และส่วนการกุศล ที่จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งดำเนินการโดยใช้เงินบริจาคและกำไรจากกิจกรรมส่วนธุรกิ

 

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

6 มีนาคม @ 8:00 am - 29 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 30 มีนาคม 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

HOM HOSTEL & COOKING CLUB

ที่อยู่

49 Nanasquare 4th floor, Sukhumvit 3 road,
Wattana, กรุงเทพฯ 10110 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 2,500 บาท