กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 (กิจกรรม การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์)

โดยหน่วยงาน: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

กิจกรรม Category:

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด จัดทำ “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักการเขียน และรักในวิทยาศาสตร์ใช้จินตนาการถ่ายทอดงานเขียนแนววิทยาศาสตร์ในรูปแบบเรื่องสั้น และส่งเข้าร่วมประกวดใน “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4” โดยท่านสามารถร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ ได้ 2 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ และ การประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์  (สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 2 กิจกรรมตามเกณฑ์การรับสมัคร)

กิจกรรม การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์
โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 เปิดโอกาศให้ผู้ที่สนใจและมีความต้องการพัฒนาทักษะการเขียนของตนด้วย การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม กำหนดจัดอบรม วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถ. พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. – 17.30 น. (รับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป)

หมดเขตสมัครเข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมฯ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง www.nsm.or.th

รายละเอียดการอบรมเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4
ใบสมัครการอบรมเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

21 มกราคม @ 8:00 am - 20 กุมภาพันธ์ @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

หมดเขตสมัครเข้าอบรมฯ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่อยู่

ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

02577-9999 ต่อ 1472

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม