กิจกรรม

Loading กิจกรรม

SET พร้อมให้บริการห้องสมุดมารวยและพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY

โดยหน่วยงาน: INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

ห้องสมุดมารวยและพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ในรูปแบบ New Normal
ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ
1. ลงทะเบียนจองรอบเข้าใช้บริการล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน (สงวนสิทธิ์ท่านละ 1 รอบต่อวัน และโปรดเก็บหลักฐานการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าพื้นที่)
2. ลงทะเบียน ณ จุดคัดกรองด้านหน้าอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ยิง QR Code “ไทยชนะ” ก่อนและหลังเข้าใช้บริการ
4. รับสติกเกอร์ตามรอบที่ลงทะเบียนไว้
5. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่
6. หมั่นทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
7. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร
8. ปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี

Link ลงทะเบียนจองรอบเข้าใช้บริการล่วงหน้า https://bit.ly/2VCsrYH

**เพราะเราห่วงใยในความปลอดภัย ร่วมใจป้องกันในทุกพื้นที่บริการ**

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

50 คน / รอบ

สถานที่

INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่อยู่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพฯ

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

02 009 9000