กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

โดยหน่วยงาน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET Scholarship 2020
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อขอรับทุน ปริญญาโท-ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 ในสาขาวิชาที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ ณ กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ (Leading Universities) ใน 20 อันดับแรกของสาขาวิชานั้นๆ จำนวนรวม 2 ทุน
ถ้าคุณสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟืองที่สำคัญของตลาดทุนไทย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร
คุณจันทรา กีรติวศิน (เอ๋) โทร. 0 2009 9632 หรือ
คุณมัทณา รอดเชื้อ (กระจิบ) โทร. 0 2009 9704
e-mail: SET-Scholarship@set.or.th

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครถึงวันที่17 เมษายน 2563

สถานที่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่อยู่

93 Ratchadaphisek Rd, Din Daeng, Bangkok 10400

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

คุณจันทรา กีรติวศิน (เอ๋) โทร. 0 2009 9632 หรือคุณมัทณา รอดเชื้อ (กระจิบ) โทร. 0 2009 9704