กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 ปี 2562

โดยหน่วยงาน: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ขอเชิญเยาวชน ประชาชน ผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานความคิดสร้างสรรค์ เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “Science around us” ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดตามข่าวสารได้ที่
www.facebook.com/shortsciencefilm.tpbs.nsm

ติดต่อสอบถาม
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1473
โทรสาร 0 2577 9990
Email: burawat@nsm.or.th

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

29 เมษายน @ 8:00 am - 15 พฤษภาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เปิดรับสมัครและส่งผลงานระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

ทั่วประเทศไทย

ที่อยู่

ทั่วประเทศ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท

ช่องทางติดต่อ

0 2577 9999 ต่อ 1473

หมายเหตุ

-