กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรม อาสาสมัครตัดเย็บถุงผ้า (รพ.ศิริราช ยกเลิกใช้ถุงพลาสติก) ครั้งที่ 2

โดยหน่วยงาน: งานกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม Category:

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญชวนบุคลากรและประชาชนผู้ที่สนใจกิจกรรม อาสาสมัครตัดเย็บถุงผ้า (รพ.ศิริราช ยกเลิกใช้ถุงพลาสติก)

โดยจะเริ่มกิจกรรมดังนี้
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รับอาสาสมัครจำนวน 15 คน

โดยแบ่งภาระงานดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถในการวัดผ้า (6 คน)
2. มีความสามารถตัดผ้าได้ตามรูปแบบ (7 คน)
3. มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการเย็บผ้าด้วยจักรไฟฟ้า (2  คน)

คุณสมบัติ
1. รับอาสาสมัครอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
2. ต้องปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ
3. มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและใจเย็น

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครกิจกรรมโดยมีขั้นตอนดังนี้

สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก
1. เข้าสู่เว็บไซต์ Google ค้นหาคำว่า “ศูนย์อาสาสมัครศิริราช” แล้วเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก
2. รอรับ E-mail ยืนยัน ภายใน 48 ชม.
3. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสที่ได้รับจาก E-mail ของท่าน
4. เลือกกิจกรรม “อาสาสมัครตัดเย็บถุงผ้า”  ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกศูนย์อาสาสมัครแล้ว
1. เข้าสู่ระบบ “ศูนย์อาสาสมัครศิริราช”
2. กดเข้าร่วมกิจกรรม “อาสาสมัครตัดเย็บถุงผ้า”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานกิจกรรมเพื่อสังคม
โทร. 02 419 9350 -1 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

21 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 28 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 2 - 10 เมษายน 2562 (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 มีนาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

15 คน

สถานที่

ศูนย์อาสาสมัครศิริราช

ที่อยู่

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพฯ 10700 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

02 419 9350 -1 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

หมายเหตุ

-