กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการฝึกอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยหน่วยงาน: -

กิจกรรม Category:

เปิดรับสมัครสตรีและบุคคลทั่วไป ที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ และไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์ฯ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยแบ่งเป็นหลักสูตร ดังนี้
  • หลักสูตร 6 เดือน ปีละ 2 รุ่น
  • หลักสูตร 4 เดือน ปีละ 2 รุ่น
  • หลักสูตร 1 เดือน ปีละ 10 รุ่น
คุณสมบัติดังนี้
  1. ต้องมีอายุ 14 ปีขึ้นไป
  2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  3. ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระผู้อื่น
  4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  5. ยินยอมปฎิบัติตามกฏระเบียบของศูนย์ฯ
ช่องทางการติดต่อ /สมัคร

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ
โทร 045-826235-6
https://www.facebook.com/sskwf/

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

26 เมษายน @ 8:00 am - 1 ธันวาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตลอดปี

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ

ที่อยู่

53 หมู่ 3 ต.ทุ่งสว่าง
อ.วังหิน, ศรีสะเกษ 33270 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

045-826235-6

หมายเหตุ

-