กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรม “วันว่าง สร้างตัวตน” ลองเรียน ลองรู้ 5 สาขาออกแบบ

โดยหน่วยงาน: วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฝึกทักษะ สร้างตัวตน
ฝึกงานในอาชีพที่ใช่ ทำงานมีรายได้พิเศษ
ฝึกทักษะชีวิตสร้างความแข็งแกร่งกับตัวเอง

ลองเรียน ลองรู้ 5 สาขาออกแบบ
– การออกแบบนิเทศศิลป์
– การออกแบบภายใน
– การออกแบบผลิตภัณฑ์
– แฟชั่นดีไซน์
– ศิลปะภาพถ่าย

วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 6-8 มีนาคม 2562

สถานที่

มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่อยู่

52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก
อ.เมือง, ปทุมธานี 12000 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

02-997-2222 # 3631, 3634