กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ปันเสียง

โดยหน่วยงาน: อุทยานการเรียนรู้ TK park

TK park ชวนมามาแบ่งปันความสุขในการอ่าน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหนังสือดีให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็นกับโครงการ “ปันเสียง” เรียนรู้การใช้โปรแกรมสร้างหนังสือเสียง พร้อมพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง

กิจกรรมอบรมอาสา “ปันเสียง” 

 • ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
 • ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
 • ครั้งที่ 3 : วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
 • ครั้งที่ 4 : วันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
 • ครั้งที่ 5 : วันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
 • ครั้งที่ 6 : วันเสาร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561

เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ลงทะเบียนร่วมเป็นอาสา “ปันเสียง” :  https://goo.gl/forms/SwRGxIqxL2sRxTSA3

คุณสมบัติอาสา “ปันเสียง”

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 16  ปีขึ้นไป และมาเป็นคู่
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้
 • ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 2 วัน
 • สามารถร่วม “ปันเสียง” เพื่อผลิตหนังสือเสียงภายหลังจากจบเวิร์คช็อปแล้วอย่างน้อย 1 เล่ม
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
 • หลังจากลงทะเบียนแล้วทีมงานอาสาปันเสียงจะติดต่อกลับทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมต่อไป

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 257 4300 ต่อ 305 ,136 ,244

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

3 มี.ค. - 1 มิ.ย. 2561

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จำนวนคนรับสมัคร

20 คน/ครั้ง

สถานที่

อุทยานการเรียนรู้ TK park

ที่อยู่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

คุณน้ำ, คุณมิน : 02 257 4300 ต่อ 136,244

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม