กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ร้อนนี้สถาบันพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก

โดยหน่วยงาน: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

เปิดรับสมัครนักเรียน นักษศึกษา เยาวชน อายุระหว่าง 10-18 ปีเข้าร่วมโครงการ “ร้อนนี้สถาบันพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก” อาทิ ว่ายน้ำ ฟุตซอล ศิลปะป้องกันตัว บาสเกตบอล ยิงธนู เทเบิลเทนิส (1 คนสามารถเลือกได้ไม่เกิน 2 ชนิดกีฬา)

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 เมษายน @ 8:00 am - 2 พฤษภาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น

ระยะทำกิจกรรม

1 เมษายน 2562 – 2 พฤษภาคม 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่ระบุ

สถานที่

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ที่อยู่

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
อำเภอเมือง, ลำปาง Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง หรือเบอร์ 054-218311 , 097-9481293

หมายเหตุ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย