กิจกรรม

Loading กิจกรรม

SSK Park อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ “ท่องไปกับโลกแห่งการเรียนรู้ เพลิดเพลินไปกับหนังสือน่าอ่าน”

โดยหน่วยงาน: อบจ.ศรีสะเกษ

เปิดให้บริการแล้ว สำหรับ SSK Park อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ ภายในห้องสมุดน้องๆ จะได้ท่องไปกับโลกแห่งการเรียนรู้ เพลิดเพลินไปกับหนังสือน่าอ่าน

เชิญชวนเด็กและเยาวขนที่รักการเรียนรู้เข้ามาใช้บริการได้ตามวันและเวลาบริการ ดังนี้ วันอังคาร – อาทิตย์
เวลา 10.00 – 18.00 น.
ช่องทางการติดต่อ /สมัคร

https://www.facebook.com/sskpark/
โทร 045 611 471

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

26 เมษายน @ 8:00 am - 1 ธันวาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

SSK Park อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ

ที่อยู่

ถนน ปลัดมณฑล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

045 611 471

หมายเหตุ

-