กิจกรรม

Loading กิจกรรม

เล่นสี เปลี่ยน รูป

โดยหน่วยงาน: SSK Park อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ

ศิลปะจากใบไม้ ขอเชิญชวนน้องๆ และคุณพ่อและคุณแม่ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมสร้างจินตนาการจากใบไม้ด้วยกัน

สถานที่ :
SSK Park อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (ตรงข้ามโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย) อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อ :
https://www.facebook.com/sskpark/
โทร 045 611 471

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 สิงหาคม @ 8:00 am - 1 สิงหาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เปิดให้บริการวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

-

ที่อยู่

แผนที่

-

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

045 611 471

หมายเหตุ

-