กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ซีพี ออลล์ รับนักศึกษาฝึกงาน (Student Trainee)

โดยหน่วยงาน: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

กิจกรรม Category:

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาฝึกงาน (Student Trainee) เข้ามาฝึกงานในสาขาที่เปิดรับ ดังนี้ 1. การจัดการ หรือบริหารธุรกิจ 2. การตลาด 3. เศรษฐศาสตร์ 4. บัญชี 5. ทรัพยากรบุคคล 6. ประชาสัมพันธ์/นิเทศศาสตร์/สื่อสารองค์กร 7. วิศวโยธา/ไฟฟ้า/อุตสาหการ 8. สถาปัตย์/ เขียนแบบ 9. สถิติ/คณิตศาสตร์ประยุกต์ 10. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ (ภาษาจีน/เกาหลี/ญี่ปุ่น) 11. นิติศาสตร์ 12. Foodscience
 • สถานที่ทำงาน : บางรัก
 • การศึกษา :
  – ช่วงระยะเวลาการฝึก เทอม 1 ส.ค.-ธ.ค.(4 เดือน)
  – เทอม 2 ม.ค.-พ.ค.(4 เดือน)
  – summer มิ.ย.-ก.ค.(2 เดือน)
 • คุณสมบัติ :
  – นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และ 4
  – เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
 • อายุ : 20 – 25 ปี
สนใจสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม –> http://job.cpall.co.th

ที่มา : http://job.cpall.co.th

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

24 เมษายน @ 8:00 am - 31 พฤษภาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ช่วงระยะเวลาการฝึก เทอม 1 ส.ค.-ธ.ค.(4เดือน), เทอม 2 ม.ค.-พ.ค.(4เดือน), summer มิ.ย.-ก.ค.(2 เดือน)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

30 อัตรา

สถานที่

เขตบางรัก

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

-