กิจกรรม

Loading กิจกรรม

STUDY AND TRAVEL IN TAIWAN

โดยหน่วยงาน: RHYTHM OF ARTS

จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ มัธยมได้มีโอกาสเรียนภาษาจีนกับประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา พร้อมทั้งได้เรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม พร้อมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศใต้หวัน เมืองไทเป
ที่ทางโครงการเลือกประเทศใต้หวันเนื่องจากเป็นประเทศที่สะอาด มีความปลอดภัยสูง และสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ง่ายด้วยขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูงที่ทั่วถึง
ประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่ค่าครองชีพ ด้านอาหารนั้นไม่แพง (ราคาพอๆกับที่ไทย) จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ จะได้รับความรู้ด้านภาษาจีน จากอาจารย์เจ้าของภาษา และได้ฝึกพูดระหว่างการใช้ชีวิตกับสภาพแวดล้อมที่ผู้คนส่วนมากใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

13 – 26 ตุลาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

25 – 30 คน

สถานที่

NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY

ที่อยู่

Taiwan

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 59,500 – 71,500 บาท