กิจกรรม

Loading กิจกรรม

แพทย์อาสาเดินเท้าเข้าป่ากำ ซีซั่น 3

โดยหน่วยงาน: SU Backpacker – ครูสุอาสาแบกเป้เที่ยว

บ้านป่ากำ หมู่บ้านชนเผ่าลั๊วะ เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง โดยความสูงจากระดับน้ำทะเลปลานกลางประมาน 1980 ตั้งอยู่ที่ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ประกอบด้วยครัวเรือนทั้งสิ้น 27 หลังคาเรือน มีประชากรรวมกว่า 195 คน และอีก 3 หย่อมบ้านรวมประมาน 500 กว่าคน พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกต่อการเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้าน ไม่มีระบบไฟฟ้าภายในชุมชน

โดยในแต่ละปี ประชากรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เนื่องจากปริมาณประชากรที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นไม่เพียงพอต่อการจัดการน้ำ เนื่องจากหมู่บ้านอยู่ไกลมาก จากบ่อเกลือไปอีกประมาณ 12 กิโลเมตร โรงเรียนบ้านสว้าอยู่ด้านซ้าย และเดินเท้าต่อไปยังบ้านป่ากำอีก 6 กิโลเมตร หรือ 2 -​4 ชม. แต่ทั้งนี้ท่านที่ไม่สามารถเดินเท้าขึ้นไหวเรามีรถขนยาและสัมภาระสามารถติดรถไปได้ (มี​ค่าใช้จ่าย​เพิ่ม)​

กำหนดการวันเดินทาง
 • วันแรก ออกเดินทาง (ศุกร์ 04/07/63)
  19.00-20.00 น. จุดนัดพบ ปั้ม ปตท.สนามเป้า
  20.30 น. ออกเดินทาง
 • วันที่สอง ถึงน่าน (เสาร์ 05/07/63)
  08.30 น. ถึงน่าน แวะทานมื้อเช้า ล้างหน้า แปรงฟัน
  09.30 น. เดินทางต่อ ขึ้นถนนลอยฟ้า
  12.30 น. ถึง อ.บ่อเกลือ แวะร้านค้า กินข้าวและเตรียมเสบียงสำหรับคนที่เดินเท้า และเตรียมขึ้น ป่ากำ
  13.00 น. เดินทางขึ้นป่ากำ
  16.00-17.00 น. ถึงหมู่บ้าน พักผ่อน
  18.30 น. รับประทานมื้อเย็น
  20.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์ ประชุมงาน
 • วันที่สาม ทำงาน (อาทิตย์ 06/07/63)
  06.00 น. ตื่นเช้า รับประทานอาหาร
  07.00 น. เตรียมออกหน่วย และเปิดห้องตรวจ
  14.00 น. รับประทานมื้อเที่ยง
  15.00 น. พักผ่อน เดินไปน้ำตก
  18.30 น. ทานมื้อเย็น
  20.30 น. กิจกรรมรวมค่าย
 • วันที่สี่ เดินทางกลับ (จันทร์ 07/07/63)
  06:00 น. ทานมื้อเช้า ช่วยกันเก็บครัว เก็บของ
  08:00 น. เดินทางลงเขาด้วยรถ
  10:00 น. กลับ แวะทานมื้อเที่ยงตัวเมืองน่าน และถ้าทันจะแวะวัดกระซิบรัก
รับสมัครอาสา 50 ท่าน แบ่งเป็น
 • แพทย์ 10 ท่าน
 • พยาบาล 10 ท่าน
 • เภสัชกร 10 ท่าน
 • บุคลากร​ทาง​การแพทย์​ 10 ท่าน
 • บุคคลทั่วไป 10 ท่าน (คอยช่วยงานต่างๆ) )

สถานที่ :
บ้านป่ากำ-น้ำจอน-ห้วยลั๊วะ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

สมัคร :
สามารถสมัครได้ที่ข้อความเพจ www.facebook.com/subackpacker/

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

50 คน

สถานที่

บ้านป่ากำ

ที่อยู่

ต.ดงพญา
อ.บ่อเกลือ, น่าน Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 2,800 บาท