กิจกรรม

Loading กิจกรรม

หมอเดินดอย ซีซั่น 3

โดยหน่วยงาน: SU Backpacker – ครูสุอาสาแบกเป้เที่ยว

รับสมัครจิตอาสาที่เป็นแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล อาสาสมัครสมทบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ และมีใจรัก หรือมีความสามารถ ร่วมออกเดินทางไปยังหมู่บ้านบนดอยห่างไกล เพื่อไปตรวจสุขภาพให้ชาวบ้านชุมชนชาวเขา ตรวจโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดัน และตรวจฟัน เหา และสุขภาพแม่และเด็ก และให้คำแนะนำกับชาวบ้าน ในการดูแลสุขภาพให้ถูกสุขอนามัย

รับสมัครอาสา 50 ท่าน แบ่งเป็น
  • หน่วยแพทย์ 35 ท่าน
  • บุคคลทั่วไป 15 ท่าน

สถานที่ :
หมู่บ้าน​ห้วยวัว อ.แม่ระมาด ​จังหวัดตาก

สมัคร :
สามารถสมัครได้ที่ Inbox Page www.facebook.com/subackpacker

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 24-27 มกราคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

50 คน

สถานที่

หมู่บ้าน​ห้วยวัว

ที่อยู่

ต.แม่ตื่น
อ.แม่ระมาด, ตาก Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 2,800 บาท