กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

โดยหน่วยงาน: วัดลาย

เป็นการให้เด็กเยาวชนเข้ามาบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีทั้งทฤฏี และภาคปฏิบัติ

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

24 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 18 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ม.ต้น

ระยะทำกิจกรรม

20 มี.ค. - 5 เม.ย. 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

วัดลาย

ที่อยู่

ต.ทุ่งหลวง
อ.คีรีมาศ, สุโขทัย 64160 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

081 444 1771

หมายเหตุ

-