กิจกรรม

Loading กิจกรรม

SUPALAI รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและพนักงาน Part Time ปี 2563

โดยหน่วยงาน: บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินกิจการมากว่า 25 ปี กำลังขยายโครงการ ต้องการรับสมัครบุคลากรจำนวนมาก บริษัทฯ กำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพ มีความกระตือรือร้นและริเริ่มสร้างสรรค์มาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกก้าวของการเติบโตของเรา เป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ

พนักงาน Part Time

ลักษณะงาน
– รับผิดชอบงานด้านงานธุรการเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
– วุฒิ ม.6 ขึ้นไปทุกสาขา
– สามารถใช้ Ms. Office  เบื้องต้นได้
– สามารถทำงานจันทร์ – ศุกร์ (หยุดเสาร์ – อาทิตย์)

จำนวนที่เปิดรับ 10 อัตรา

นักศึกษาฝึกงาน และ สหกิจศึกษา ปี 2563

ลักษณะงาน
– เรียนรู้และฝึกประสบการณ์จริง
– ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

  1. ส่งเอกสารการฝึกงานที่บริษัทกำหนด (เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก) มายังอีเมล hrd@supalai.com หรือส่งเอกสารมาที่ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เรื่องโครงการฝึกงาน เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
    2. คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติตามเอกสารการสมัครที่บริษัทฯกำหนด
    3. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้นจะมีสิทธิ์ในการเข้ารับพิจารณาสัมภาษณ์กับทางคณะกรรมการ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
    4. สำหรับนิสิต-นักศึกษาที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างจังหวัด คณะกรรมการจะสัมภาษณ์โดยใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มายังนิสิต-นักศึกษา
    5. ผลการคัดเลือกจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.supalai.com) และ Facebook (Supalai Career)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. นิสิต-นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมโยธา และกลุ่มสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
3. สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานได้เต็มเวลาตามหลักเกณฑ์การฝึกงานตามข้อกำหนดการฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัยและบริษัทฯได้
4. สามารถทำรายงานผลการเรียนรู้หรือโครงการพิเศษ (Special Project) ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานเพื่อนำเสนอต่อไปได้

จำนวนที่เปิดรับ 20 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ess.supalai.com
ส่งข้อมูลมาที่ hrd@supalai.com

 

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตลอดทั้งปีและช่วงปิดเทอม

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จำนวนคนรับสมัคร

30 อัตรา

สถานที่

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

1720