กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่าย SUPER COM-SCI

โดยหน่วยงาน: RHYTHM OF ARTS

ค่ายเจาะลึกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กับทีมพี่ๆศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันกับ3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ
  1. COMPUTER SCIENCE จุฬาฯ
  2. COMPUTER SCIENCE เกษตรฯ
  3. COMPUTER SCIENCE ลาดกระบัง
เป้าหมายของการเข้าค่าย
  1. เพื่อให้น้องๆ ได้มีโอกาสรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าน้องๆ นั้นชอบด้าน COM-SCI หรือไม่ผ่านกระบวนการเรียนรู้และ WORKSHOP โดยผู้สอนที่ประสบการณ์ด้านการเรียน และการทำงานในสายงานนั้นๆ
  2. เพื่อให้น้องๆ ได้ทดลองผ่านประสบการณ์การลงมือทำ เช่นการวาวแผนโปรเจค การแบ่งหน้าที่ดูแลระบบแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไป
  3. เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์การคำนวน ฮาร์ดแวร์ ซอล์ฟแวร์ ผ่านกระบวนการ CREATIVE LEARNING
  4. จาก RHYTHM OF ARTS (CREATIVE LEARNING CENTRE )
  5. ได้มีโอกาวพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานในสายงานนี้ในอนาคตว่าสามารถไปทิศทางไหนได้บ้าง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้พูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ สังคมในมหาลัยการฝึกงานว่าควรไปในทิศทางไหน เพื่อที่จะเตรียมพร้อมสู่เป้าหมายที่ต้องการ
  6. น้องๆ จะได้เพื่อนๆในวัยเดียวกันที่มีความฝันที่เหมือนกันพร้อมทั้งได้ช่วยกันแนะนำภายในกลุ่ม เนื่องจากเวลาเข้าร่วมค่ายจะมีการตั้งกลุ่มเพื่อให้น้องๆ เข้าไปกรุ๊ปเดียวกันพร้อมกับพี่ๆ ที่น้องๆ สามารถสอบถามได้ตลอด
  7. น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร และสามารถนำรูปของการทำกิจกรรมลงใน PORT FOLIO ได้

ช่องทางการติดต่อและสมัคร :
สมัครออนไลน์ได้ที่ Line @rhythmofarts

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

24 - 25 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 15.30 น. (ไม่ค้างคืน)

จำนวนคนรับสมัคร

35 คน

สถานที่

Rhythm of ARTS Creative Space

ที่อยู่

1482 ซอยอินทามระ 26/2 (MRT สุทธิสาร) แขวงดินแดง
เขตดินแดง, กรุงเทพฯ 10400 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 3,500 บาท