กิจกรรม

Loading กิจกรรม

English Camp แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ ตอน แมลงน้อยซุปเปอร์โรบอท

โดยหน่วยงาน: บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

เรียนรู้และสนุกกับธรรมชาติในเรื่องของวัฎจักรของแมลงสุดพิศวงควบคู่กับภาษาอังกฤษกับค่ายภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ก้าวทันยุคศตวรรษที่ 21 โดยทีมงานคุณภาพเจ้าของภาษา  ในการเรียนรู้ธรรมชาติผสมผสานเทคโนโลยี และใช้ความติดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดเป็นหุ่นยนตร์แมลง ในรูปแบบของ STEM ที่เป็นรูปแบบกิจกรรมที่มุ่งเน้นบูรณาการความรู้จาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์(M) ซึ่งการเรียนรู้แบบผสมผสานนี้จะส่งเสริมให้น้องๆสามารถคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างศักยภาพรอบด้าน กับกิจกรรม

  • การทำงานของอุปกรณ์ควบคุมระดับการหมุน 180° servo
  • ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบแต่ละชิ้นในอุปกรณ์ควบคุมระดับการหมุน 180° servo
  • การทำงานของ 180° servo เพื่อทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้
  • วิทยาศาสตร์และหุ่นยนต์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
  • คณิตศาสตร์และหุ่นยนต์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสูตรและการคำนวณเกี่ยวกับความเร็วเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและระยะทาง

สถานที่:
Go Genius Learning Center อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สมัครออนไลน์ได้ที่:
Nanmeebooks Events: www.facebook.com/nanmeebooksevents

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 5-7 ธันวาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

60 คน

สถานที่

Go Genius Learning Center (เขาใหญ่)

ที่อยู่

Phaya Yen, Pak Chong District, นครราชสีมา 30320 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 9,500 บาท