กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ท่องเที่ยววิถีชุมชนไทดำ

โดยหน่วยงาน: บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ นาป่าหนาด

ชุมชนไทดำบ้านนาป่าหนาดยังคงรักษาหลายสิ่งหลายอย่างเอาไว้ได้ เช่น การทอผ้าสวยงามลักษณะต่างๆ ผ้าเปียวหรือผ้าสไบใช้ในการทำภารกิจหลากหลาย ผ้าซิ่น ผ้านุ่งลวดลายของชาวไทดำ ตุ้มนก ตุ้มหนู บ้านอนุรักษ์ทรงไทดำ
เครื่องประดับประกอบพิธีกรรมซึ่งสามารถเอาไปทำเป็นโมบายประดับตกแต่งได้หลากหลาย พิธีกรรมต่างๆ ก็ยังคงพยายามรักษาเอาไว้ และสิ่งที่น่าชื่นชมอีกอย่างหนึ่ง ก็คือแซปาง คือการละเล่นสนุกสนานของขาวไทดำที่ในประเทศไทยมีอยู่ในพื้นที่นี้แห่งเดียวเท่านั้น

กิจกรรม : ตลอดทั้งปี
สถานที่ : บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ นาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ช่องทางการติดต่อและสมัคร : เบอร์ 081 873 7954 หรือ Line iewtaidam

 

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตลอดทั้งปี

สถานที่

บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ นาป่าหนาด

ที่อยู่

170 บ้านนาป่าหนาด หมู่ที่4 ตำบลเขาแก้ว
อำเภอเชียงคาน, เลย 42110 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

081 873 7954