กิจกรรม

Loading กิจกรรม

รับ “ครูอาสา – ขึ้นดอย” Teacher Volunteer ปี 2563

โดยหน่วยงาน: โครงการพลเมืองอาสามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

เปิดประสบการณ์เรียนรู้ กับโครงการ ครูอาสาขึ้นดอย ช่วง มี.ค. – ส.ค. 2563 ณ ชุมชนพี่น้องชนเผ่า 3 พื้นที่ 1) อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 2) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 3) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ หากท่านต้องการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมพร้อมสร้างประสบการณ์เข้าไปเรียนรู้ชุมชน วิถีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวบ้านชนเผ่าบนดอย อย่ารอช้ามาสมัครกับกิจกรรมครูอาสาสอนเด็กๆ นักเรียนที่ มีสอนตั้งแต่เด็กๆระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน – ป.6, ม.1 – ม. 6 (ไม่รวมนักเรียนโตของหลักสูตร กศน.) เน้นสอนตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็กๆ 2-3 คน เพื่อให้เด็กอ่านออก เขียนได้คล่อง และมีความรู้พื้นฐานของเด็กเล็ก – ป.6 ได้ ส่วนระดับ ม.1-ม.6 มีจำนวนไม่มากเน้นเป็นเพื่อนร่วมเรียน เรารับครูไม่จำกัดวัย แต่มีหัวใจอาสาและความสามารถสอนได้ สามารถกินง่ายอยู่ง่าย พักกับชาวบ้านในชุมชนได้ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความอดทนในการทำกิจกรรมกับเด็ก สามารถร่วมกิจกรรมได้ระยะเวลาอย่างน้อย 1 อาทิตย์ (รวมไปกลับ)

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

31 ส.ค. 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

15 ก.พ. 2563 - 20 ส.ค. 2563

สถานที่

แม่วาง

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

095-9977724