กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมวันครบรอบ ๗๕ ปี วันสันติภาพไทย

โดยหน่วยงาน: สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

กิจกรรมการประกวดวาดภาพชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับวันสันติภาพไทย

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

16 สิงหาคม 2563

ที่อยู่

แผนที่

-