กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Read More the Series ตอน วรรณคดีไทย

โดยหน่วยงาน: TKPark อุทยานการเรียนรู้

TK Park เชิญชวนทุกคนที่สนใจและรักการอ่าน มาทำความรู้จักกับวรรณคดีไทยกับวรรณคดี 4 เรื่อง 4 รส จากฝีไม้ลายมือการประพันธ์ชั้นครู ใน Read More the Series ตอน วรรณคดีไทย

หนังสือดีมีความงดงามทางภาษา และมีเนื้อเรื่องสะท้อนข้อคิด วัฒนธรรมที่สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดความสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมๆ กัน

ผู้ที่สนใจติดตามได้ทุกวันพุธ ตลอดเดือนมิถุนายน 2563 เวลา12:00 – 14:00 น.
(3, 10, 17, 24, 26 มิถุนายน 2563) ทาง Facebook Fan Page: TKpark อุทยานการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ทุกวันพุธ ตลอดเดือนมิถุนายน 2563 เวลา12:00 - 14:00 น.

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

กิจกรรมออนไลน์

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

02 257 4300