กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ “แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก”

โดยหน่วยงาน: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / ธัชชา วิทยสถาน สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ขอเชิญชวนเยาวชนมาร่วมกันเป็น “นักสื่อสารประวัติศาสตร์ไทย” ด้วยการผลิตภาพยนตร์สั้น ถ่ายทอดความลึกซึ้งที่แสนงดงามของท้องถิ่น เพื่อให้คนไทยและคนต่างชาติตกหลุมรักความเป็นไทยให้ถึงแก่น ด้วยสายตาเยาวชน คนรุ่นใหม่ ในมุมมองอิสระที่จะบอกเล่าคุณค่าที่แท้จริงของประวัติศาสตร์ ถ่ายทอดรากเหง้าจากอดีตกาล เปลี่ยนผ่านถึงปัจจุบันและสานสร้างต่อยอดสู่อนาคต

ชิงรางวัล 4 ภูมิภาค รวมมูลค่ากว่า 850,000 บาท เริ่มต้นภาคกลาง 22 จังหวัด

ประเภทการรับสมัคร

  1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
    1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในจังหวัดของภาคกลาง 22 จังหวัด ในสถานศึกษาเดียวกัน
    2. ทีมละ 5 คน (ต้องครบ 5 คนเท่านั้น) และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ซึ่งได้รับการรับรองจากสถานศึกษา
  2. ประเภทอุดมศึกษา(หรือเทียบเท่า)
    1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา(หรือเทียบเท่า) ในสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันได้ ซึ่งเป็นสถาบัน ที่ตั้งอยู่ใน 22 จังหวัดในภาคกลาง
    2. ทีมละไม่เกิน 5 คน

กำหนดระยะเวลา

รับสมัครตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2565 โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ของโครงการ และแนบไฟล์เอกสารขึ้นระบบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

กำหนดส่งผลงานภาพยนตร์สั้น ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพี่ๆแอดมินได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ
บุศรา ศิริศรีมังกร 092-279-1729
ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ 089-922-1991
ผศ.โชติรส ทิมพัฒนพงษ์ 063-623-5415
ปฏิพัทธ์ สุทธสาร 081-833-2097

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

กำหนดส่งผลงานภาพยนตร์สั้น ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2565

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัด

สถานที่

กิจกรรมส่งผลงานประกวด

ที่อยู่

ทั่วประเทศ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

Line Official account : @historyshortfilm

หมายเหตุ

ชิงรางวัล 4 ภูมิภาค รวมมูลค่ากว่า 850,000 บาท เริ่มต้นภาคกลาง 22 จังหวัด