กิจกรรม

Loading กิจกรรม

นิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่

โดยหน่วยงาน: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

นิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ตามหัวข้อที่น่าสนใจ ที่ให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามารับชม

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เดือนพฤษภาคม 2563

สถานที่

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร

ที่อยู่

ชั้น 2 อาคารปฎิบัติการไปรษณีย์สามเสนใน 10400 Thailand

แผนที่

Google Map