กิจกรรม

Loading กิจกรรม

นิทรรศการและกิจกรรม 80 ปี ไปรษณีย์กลาง

โดยหน่วยงาน: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวที่น่าสนใจในวาระครบรอบ 80 ปี ไปรษณีย์กลาง พร้อมกิจกรรมอีกมากมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

: เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2563

สถานที่

ไปรษณีย์กลาง บางรัก

ที่อยู่

แผนที่

-