กิจกรรม

Loading กิจกรรม

การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “พืชพันธุ์ดี โลกนี้มีสุข”

โดยหน่วยงาน: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

เปิดรับสมัครแล้วจ้า….โครงการดีๆ สำหรับคนมีฝันและชื่นชอบในการแสดง ที่ห้ามพลาด!!! กับการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (Thailand Science Drama Competition 2020) ปีนี้มาในในหัวข้อ “พืชพันธุ์ดี โลกนี้มีสุข” (Healthy Plants, Healthy Planet)
การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทประถมศึกษา (Primary Category)
ประเภททั่วไป (Open Category)

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nsm.or.th/event/competition/sciencedramacompetition.html

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

02 577 9999 ต่อ 1450 ส่วนงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์