กิจกรรม

Loading กิจกรรม

นิทรรศการนานาชาติ พหลพักตรารามายณะ

โดยหน่วยงาน: องค์การยูเนสโก

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานร่วมแสดงในนิทรรศการนานาชาติ “พหลพักตรารามายณะ | The Many Faces of Ramayana” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดย องค์การยูเนสโก ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด้วยการสนับสนุนจากเครื่องสำอางค์โซลวาซู (Sulwhasoo) และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เปิดรับผลงานจากศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562

ผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการ เป็นผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และจะนำมาจัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 2-24 พฤศจิกายน 2562 รวมไปถึงการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยศิลปินทุกท่านที่ผลงานได้รับเลือกให้ได้ร่วมแสดง จะได้รับประกาศเกียรติคุณจากองค์การยูเนสโก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.fineart.tu.ac.th/…/…/fa-project/328-fa-project-26

ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-696-6305
โทรสาร: 02-986-8601
E-mail: exhibition.unescofatu@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FineArtsTU/

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

17 มิถุนายน @ 8:00 am - 31 กรกฎาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

2-24 พฤศจิกายน 2562 (จัดแสดงนิทรรศการ)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร
เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

-