กิจกรรม

Loading กิจกรรม

“The Mission of Code” | Innovation Space x IT Workshop

โดยหน่วยงาน: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

เขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานสู่การเขียนโปรแกรมด้วยชุดคำสั่งที่ซับซ้อน

Special Activity

Innovation Space x IT Workshop
เรื่อง “The Mission of Code”

กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding Activity) เน้นลงมือทำ สร้างพื้นฐานการคิดเป็นลำดับขั้นตอน ฝึกกระบวนการคิด กับภารกิจที่เปิดโอกาสให้ออกแบบและเรียนรู้การใช้สัญลักษณ์แทนชุดคำสั่งเพื่อควบคุมหุ่นยนต์เจ้าผึ้งน้อย (Bee Bot) ให้เคลื่อนที่และปฏิบัติภารกิจตามเงื่อนไข

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 พบกันวันนี้ วันดี วันเดียว กับ 4 รอบเวลา
(ทุกรอบทำกิจกรรมเหมือนกันครับ)

  • รอบ 1 : 11.00-12.00 น.
  • รอบ 2 : 13.00-14.00 น.
  • รอบ 3 : 14.30-15.30 น.
  • รอบ 4 : 16.00-17.00 น.

สำหรับผู้สนใจอายุ 8 ปี ขึ้นไป สงวนสิทธิ์การทำกิจกรรมตามเกณฑ์อายุที่กำหนด.

จำกัดจำนวน 4 ครอบครัว/รอบ (ครอบครัวละ 2 คน) ราคา 100 บาท/ครอบครัว (สมาชิก อพวช. ลด 10%)

Special Activity เฉพาะ Walk-in ซื้อบัตรหน้างานเท่านั้นครับ โปรดซื้อบัตรก่อนเวลา อย่างน้อย 15 นาที

หมายเหตุ : งดกิจกรรมตามตารางรายเดือนปกติ ของโซน Innovation Space ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากเรามี Special Activity ตามที่กล่าวไว้ข้างบนครับ ขออภัยในความไม่สะดวกครับผม

สำรวจโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจ ชมความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่แรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุด #แรงบันดาลใจเริ่มต้นได้ที่นี่

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น

ระยะทำกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 (4 รอบ 11.00 - 16.00)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 โปรดซื้อบัตรก่อนเวลา อย่างน้อย 15 นาที

จำนวนคนรับสมัคร

จำกัดจำนวน 4 ครอบครัว/รอบ (ครอบครัวละ 2 คน)

สถานที่

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา

ที่อยู่

ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา
ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา, กรุงเทพฯ 10310 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

0 2577 9970

หมายเหตุ

ราคา 100 บาท/ครอบครัว (สมาชิก อพวช. ลด 10%) Special Activity เฉพาะ Walk-in ซื้อบัตรหน้างานเท่านั้นครับ