กิจกรรม

Loading กิจกรรม

นิทรรศการฉลองรัชกษัตราเทิดไท้รัชกาลที่ 10

โดยหน่วยงาน: ไปรษณีย์ไทย

นิทรรศการฉลองรัชกษัตราเทิดไท้รัชกาลที่ 10 จัดยิ่งใหญ่ไปรษณีย์กลางบางรัก

ไปรษณีย์ไทยเชิญชวนพสกนิกรร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งหน้าประวัติศาสตร์สาคัญพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก 2562 ภายในนิทรรศการแห่งปี “เถลิงราชย์ ฉลองรัชกษัตรา” ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก นำเสนอทุกไฮไลต์สำคัญผ่านดวงแสตมป์ พร้อมพิธีราชาภิเษกของชาติอื่น ๆ อีก 10 ประเทศ

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เถลิงราชย์ ฉลองรัชกษัตรา” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระราชพิธีดังกล่าว ตลอดจนพระราชกรณียกิจ พระปฐมบรม ราชโองการตั้งแต่ปฐมบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน ความหมายแห่งเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ อันแสดงถึงพระเกียรติยศและพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ โดยนำเสนอผ่านคอลเลคชั่นตราไปรษณียกรไทยที่เกี่ยวเนื่อง

ภายในงานนิทรรศการ ผู้เข้าชมยังจะได้เรียนรู้เรื่องราวของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของนานาประเทศผ่าน ตราไปรษณียากรของประเทศนั้น ๆ รวม 10 ประเทศ ทั้งจากทวีปยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา โดยเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวันอังคาร – อาทิตย์ (ปิดวัน
จันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติม หรือประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อโทร. 0 2831 3722 และ 0 2831 3810 หรือทางไลน์ @stampinlove และ inbox ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/thaistampmuseum

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สถานที่

ไปรษณีย์กลาง บางรัก

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

ติดต่อโทร. 0 2831 3722 และ 0 2831 3810

หมายเหตุ

ปิดวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์