กิจกรรม

Loading กิจกรรม

นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า

โดยหน่วยงาน: กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชมการแสดงแสง สี สียง สื่อผสม ชุด “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” และชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.-11 พ.ย.62 แบ่งเป็น 6 รอบ ดังนี้ 10.00 น. 12.00 น. 14.00 น. 16.00 น. 18.0 0 น. และ 20.00 น. โดยลงทะเบียนได้ตามแบบฟอร์มนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม shorturl.at/arux4

แบ่งพื้นที่จัดงานเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 อาคารจัดแสดงนิทรรศการ”เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สยามรัฐสีมา”
ส่วนที่ 2 การจัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง 4 ลำ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม “ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร”
 ส่วนที่ 3 การแสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง เฉลิมพระเกียรติฯ “ม่านธาราลือขจร เฉลิมราชย์องค์ราชัน”
 ส่วนที่ 4 จำหน่ายอาหารจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียง “เอมอิ่มสุขสันต์ ครบครันสำรับไทย”
ลงทะเบียนชมการแสดงแสง สี เสียงสื่อผสม “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” และนิทรรศการ ที่นี่

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 25 ต.ค.-11 พ.ย.62

สถานที่

ท้องสนามหลวง

ที่อยู่

แผนที่

-