กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมชุมชนบ้านถ้ำเสือ

โดยหน่วยงาน: ชุมชนบ้านถ้ำเสือ

เรียนรู้วิถีชีวิตแบบปลอดสารพิษ 100% การอยู่ร่วมกันของคนกับป่า ผ่านกิจกรรม

อาทิ

  • สัมผัสชีวิตชุมชนคนรักษ์ป่า บ้านถ้ำเสือ
  • รับประทานอาหารสุดอร่อยจากฝีมือของชุมชน ด้วยวัตถุดิบจากแปลงเกษตรปลอดสารพิษ
  • ชมการแสดงกลองยาวจากเด็กในชุมชน
  • เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านกิจกรรม workshop เรียนรู้เรื่องธนาคารต้นไม้ การทำปุ๋ยเบญจคุณ การปั้นกระสุนเมล็ดพันธุ์ การทำขนมทองม้วน และกิจกรรมล่องเรือตามลำน้ำเพชรบุรี
  • เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน และอาสาทำดีผ่านกิจกรรม CSR เช่น การเพาะกล้าไม้ การยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ ปลูกป่า

กิจกรรม ตลอดทั้งปี
ณ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ช่องทางการติดต่อและสมัคร
081 130 3835

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตลอดทั้งปี

จำนวนคนรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่

ชุมชนบ้านถ้ำเสือ

ที่อยู่

อำเภอแก่งกระจาน, เพชรบุรี Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

081 130 3835

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ 081 130 3835)