กิจกรรม

Loading กิจกรรม

TK Application

โดยหน่วยงาน: TKpark อุทยานการเรียนรู้

..เพราะทุกที่มีเรื่องราว….
อุทยานการเรียนรู้ TK park ตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งเสริมการอ่านพร้อมการสร้างเนื้อหา จึงดำเนินการด้านพัฒนาเนื้อหาสาระมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นหนังสือสาระท้องถิ่นภูมิภาคต่างๆ บางส่วนแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น การรวบรวมสรุปบทเรียนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อผลิตคู่มือส่งเสริมการอ่านและเติมเต็มความรู้ การพัฒนาสื่อสารสนเทศ ตั้งแต่เกมสร้างสรรค์ แอปพลิเคชั่น ในชื่อ TK APP เพื่อสร้างการเข้าถึงข้อมูลในทุกด้าน

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

2 มกราคม 2019 - 3 มกราคม 2019

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ทุกวันพุธ

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

30

สถานที่

TKpark อุทยานการเรียนรู้

ที่อยู่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

คุณบอย, คุณส้ม : 02 257 4300 ต่อ 301, 302

หมายเหตุ

รับจำนวนจำกัด เฉพาะสมาชิก TK park เท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่าย