กิจกรรม

Loading กิจกรรม

TK needs you

โดยหน่วยงาน: อุทยานการเรียนรู้ TK park

TK needs you
กิจกรรม Category:

อุทยานการเรียนรู้ (TK park) เปิดรับสมัครนักเรียน / นักศึกษา ผู้ที่มีใจรักห้องสมุด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ TK team ช่วยงานห้องสมุด ทั้งงานจัดเก็บและดูแลชั้นหนังสือ ดูแลห้องสมุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตอบคำถาม แนะนำการค้นหาหนังสือแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อเสริมสร้างทักษะงานบริการ และส่งต่อความรู้ดีๆ แก่คนอื่นๆ

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 มิถุนายน 2018 - 1 กรกฎาคม 2018

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

มี.ค. - ก.ย. 2561

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จำนวนคนรับสมัคร

10

สถานที่

อุทยานการเรียนรู้ TK park

ที่อยู่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

ชั่วโมงละ 40 บาท (ไม่รวมเวลาพักกลางวัน) หรือวันละ 280 บาท

ช่องทางติดต่อ

02 257 4300 ต่อ 113 , 114

หมายเหตุ

ขอรับใบสมัครได้ที่ : เคาน์เตอร์บริการ (ด้านใน) อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์