กิจกรรม

Loading กิจกรรม

TK reading power รุ่นที่ 6 ตอน a la campagne (นิทานบ้านฉัน)

โดยหน่วยงาน: TK park Yala

TK reading power รุ่นที่ 6 ตอน a la campagne (นิทานบ้านฉัน)  รับเยาวชนระดับอุดมศึกษา

ประกวดเป็นทีม ทีมละ 3 คน ไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน มีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถส่งได้หลายทีม แต่ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ซ้ำกัน

กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจาการเสนอโจทย์โครงการส่งเสริมการอ่าน 5 กลุ่ม รับทุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กลุ่มละ 5, 000 บาท และนำโครงการไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ พร้อมนำเสนอผลงานในงานครบรอบ 13 ปี TKparkYala

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานการเรียนรู้ยะลา โทรศัพท์ 081-7388593 E-mail: tkparkyala@gmail.com หรือที่อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) โทรศัพท์ 093-6827979

รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 7, 000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5, 000บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

สถานที่:
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดยะลา

สมัครออนไลน์ได้ที่:
www.tkparkyala.com

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนคนรับสมัคร

รับจำนวนจำกัด

สถานที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ที่อยู่

ยะลา Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

ทุนการศึกษา

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม