กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรม Reading Theatre ตอน บ้านบนต้นไม้

โดยหน่วยงาน: อุทยานการเรียนรู้ TK park

อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญน้องๆ อายุ 4 – 8 ปี มาเรียนรู้ สนุกสนาน เพลิดเพลิน พร้อมเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์กับนิทานในรูปแบบละครเวที เวิร์คช็อปศิลปะและการแสดง กับกิจกรรม Reading Theatre ตอน บ้านบนต้นไม้ ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562  เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 1-2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
* รับสมัครจำนวน 20 ครอบครัว
** ค่าลงทะเบียน 150 บาท / ครอบครัว
สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
โทร 02-257-4300 ต่อ 136 (คุณน้ำ) ,244 (คุณมิน)

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

25 มีนาคม @ 8:00 am - 20 เมษายน @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น

ระยะทำกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

20 ครอบครัว

สถานที่

อุทยานการเรียนรู้ TK park

ที่อยู่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

02-257-4300 ต่อ 136 (คุณน้ำ) ,244 (คุณมิน)

หมายเหตุ

ค่าลงทะเบียน 150 บาท / ครอบครัว