กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ประกวดภาพวาด “Together, we are eco-friendly” กับคาโอ

โดยหน่วยงาน: บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

คาโอ ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 6 – 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน ครั้งที่ 11

หัวข้อ  “การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : Together, we are eco-friendly”

หัวข้อ
การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Together, we are eco-friendly”

ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด
เด็กๆ อายุตั้งแต่ 6 – 15 ปี จากทั่วโลก (นับถึงเดือนสิงหาคม 2563)

การส่งผลงาน

  • กรุณาภาพผลงานมาที่
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
    ที่อยู่ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • ส่งภาพผลงาน วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
  • การประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและพิธีมอบรางวัล
    ผู้ชนะและโรงเรียนหรือสถาบันศิลปะที่ได้รับรางวัลการประกวดประเภทต่างๆ จะได้รับแจ้งให้ทราบในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 ผลการประกวดจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของเครือบริษัทคาโอ พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล “Eco together”- Planet Earth Grand Prix และรางวัล “Eco together”- Kao Prize (รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลจากต่างประเทศ) และผู้ปกครองหนึ่งคนจะได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร : 02-655-4455 ต่อ 116,117

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น

ระยะทำกิจกรรม

เปิดรับสมัครแล้ว

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัด

สถานที่

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่

Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

02-655-4455 ต่อ 116,117